Den femtakkede ledestjerne

Foredrag, lederudvikling, planer, rådgivning, temadage, øvelser m.m.​

På grund af Covid-19 har de fleste organisationer været presset ud i en helt ny situation, og det kan være en rigtig god idé at evaluere på indsatsen.

  • Havde vi de planer, der skulle til?
  • Havde vi en strategi?
  • Havde vi tænkt forskellige scenarier igennem?
  • Var alle ledere og medarbejdere klar over, hvad de skulle?
  • Var vores kommunikation tilstrækkelig?
  • Har vi løbende evalueret?

Spørgsmål og emner er der nok af, og skulle I ønske assistance til en gennemgang af processen i forhold til den samlede indsats med udgangspunkt i opgaver, ledelse, organisering, bemanding og ikke mindst procedurer, står Dansk Beredskabsrådgivning klar til at bidrage.

Hjælpe i relation til bl.a. forebyggelse, assistere med sparring og udfærdigelse af plansæt, sparring med sikkerhedsafdelinger, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl. i alle forhold, der vedrører beredskabsfaglige anliggender.

Jeg har mange års erfaring i ledelse, service, sikkerhed, planlægning og afvikling af endog særdeles store nationale og lokale varslede som uvarslede hændelser, og samarbejder med professionelle instruktører fra Sik Zone i Roskilde, psykologer fra HumanAct i Aarhus, samt et omfattende netværk.

Hvis I har spørgsmål eller brug for bistand, så send en mail til info@danskberedskabsraadgivning.dk eller ring til mig på: 2577 8800.

Med venlig hilsen

Bent Hjorth