Fælles vagtcentral

Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed

Østjyllands Brandvæsen opretter sammen med Beredskab & Sikkerhed fælles døgnbetjent vagtcentral i Aarhus.

En teknisk avanceret vagtcentral med veluddannede operatører og operationschefer, der bl.a. skal varetage serviceringen af de mange brandstationer, der ligger i de to beredskabers slukningsområder.

I den anledning var jeg i dag sammen med mere end 40 ledere og medarbejdere, hvor jeg holdt et oplæg om de udfordringer, vi mødte i forbindelse med politikredsreformen og lederreformen i Dansk Politi.

Dialogen var spændende, og hvad gik godt? hvad gik knapt så godt? hvad kunne vi have gjort anderledes? har vi i dag et bedre politi? har vi i dag et mere effektivt politi? var nogle af de mange spørgsmål, debatten bragte med sig.

Held og lykke med projektet som med mine øjne samlet set vil styrke det østjyske beredskab til gavn for både beredskabet selv, samarbejdspartnere og ikke mindst borgerne.