Foredrag

Hvorfor skal vi investere i to timers foredrag om mental parathed?

”Fordi der er større omkostninger ved ikke at være mentalt parat”. 

Den helt store trussel er:

Økonomiske (produktions-/kunde- og kompetencetab)
Organisatoriske (uro, interne kampe og afsked)
Menneskelige (faglig troværdighed, personlige kriser og familiære udfordringer) 

Mental parathed er et bredt begreb, men kan komprimeres til et enkelt ord: ”viden”.

Viden om:

Voldsomme hændelser (trusler, alvorlig sygdom, konflikt)
Konsekvenser (konkurs, afskedigelser, stress, intern uro)
Mental grundform (erfaring, træning, uddannelse)
Mental belastning (pressede ledere og medarbejdere)
Ledelse (af voldsomme hændelser)
”Den gyldne time” (overblik, struktur, kommunikation)
Planer (for håndtering af voldsomme hændelser)
Samarbejde (internt og eksternt samarbejde)


Bent Hjorth - foredrag

Foredraget kan stå alene, men også være optakten til eksempelvis en temadag, hvor der sættes fokus på forebyggelse, krisestyring og evaluering.