Lederudvikling

Hvordan bliver jeg som leder mentalt parat til håndtering af voldsomme hændelser, bl.a.:

  • Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen
  • Planlægning af store varslede opgaver
  • Struktur og systematik i kaosfasen
  • Kaos- og erkendelsesfasen
  • Synergi og samarbejde
  • At vide, hvad vi skal
  • Værktøjskassen
  • Opfølgning.

 I får de grundlæggende værktøjer, så I kan fortsætte det videre arbejde med at risiko- og sårbarhedsvurdere generelle og specifikke områder indenfor jeres arbejdsområde og virkefelt, ligesom I får tilbud om fortsat facilitering og sparring.

Den femtakkede ledestjerne