Vejledning

Borgercenter Vest - Havkærparken, Tilst

Tak til ledelse og medarbejdere ved Aarhus Kommunes Borgercenter Vest for invitationen til at drøfte Mental Parathed i forhold til såvel små som store uvarslede hændelser.

“Har jeg handlepligt?” – “Hvad kan jeg selv gøre, for at være mental parat til en uvarslet voldsom hændelse?” – “Hvad er det værste, der kan ske med en plan?” Det var nogle af de spørgsmål, der blev besvaret i forbindelse med et to timers foredrag.