Ny samarbejdspartner

OLYMA Consulting

CEO Ole Madsen fra OLYMA Consulting og Dansk Beredskabsrådgivning vil fremover, i det omfang det er muligt, og det giver mening, samarbejde på områder indenfor human risk og crises management.

Ole Madsen har stor erfaring med bl.a. baggrundsanalyser i forbindelse med VIP rejser og ophold i brændpunkter rundt om i verden, og kompetencemæssigt passer det forretningsområde fint ind i Dansk Beredskabsrådgivnings erfaring med sammensætning og drift af stabe, når vi skal ændre fra kaos til kontrol.

Dansk Beredskabsrådgivning og OLYMA arbejder ud fra de samme styringsprincipper i forbindelse med stabsopgaver. Det samme er tilfældet i forhold til planlægning og eksekvering, og samarbejdet vil derfor øge effektivitet og nytteværdi ved sammenfald af disse kerneopgaver.

OLYMA har derfor fået egen spalte på Dansk Beredskabsrådgivnings hjemmeside under ”Om”.