Øvelser

Udarbejdelse af scenarier, afvikling og evaluering

Dansk Beredskabsrådgivning har stor erfaring i gennemførelse af såvel varslede som uvarslede øvelser på alle niveauer, herunder bl.a. stabe. 

Det overordnede formål med en øvelse må altid være at teste den eksisterende struktur, viden, samt implementere ny erfaring. Derfor skal såvel nye som eksisterende planer jævnligt trykprøves, så organisationen kan have ”ro i maven”.

Øvelserne kan være både mindre eller større dilemmaøvelser, planspilsøvelser eller fuldskala øvelser. Øvelserne og deltagere tilpasses altid i forhold til øvelsens formål, mål og midler, så organisationen får maksimalt udbytte og mindst mulig forstyrrelse i forhold til daglig drift.

 

helikopter - foto: Fabio Grandis
Evalueringsskema

Processen kan faseinddeles i fire faser startende med workshops og afsluttes med evalueringer.

Omkostningerne er neutrale for så vidt angår fejl og eventuelt forkerte beslutninger, da øvelser er en lærende proces.  

Jo mere mental parat den enkelte leder og medarbejder er:

  • Jo større viden om eget ansvar og opgaver
  • Jo større forståelse for den samlede opgave
  • Jo større vilje og evne til samarbejde hele vejen rundt.

I er meget velkomne til at tage kontakt med henblik på et eventuelt besøg, hvor konsulenten sammen med ledelsen gennemgår virksomhedens forskellige behov for øvelsesaktiviteter, og efterfølgende kommer med et oplæg til mulige scenarier.