Planlægning og supervision

Dansk Beredskabsrådgivning vil være i stand til at yde kvalificeret supervision ved udfærdigelse eller vedligehold af plansæt, udvikling af procedurer eller i forbindelse med alle former for øvelsesaktivitet. Tilsvarende i forhold til krisestyring, hvor både timing, midler og metoder kan være altafgørende for virksomheden og dens medarbejdere.

Supervision kan udføres i forbindelse med planlægningen af aktiviteter både før, under og efter i forhold til sikring af overblik, organisering m.m.

En konsulent fra Dansk Beredskabsrådgivning vil følge arbejdet, støtte og vejlede ledelse og medarbejdere hele vejen igennem processen. I er meget velkomne til at tage kontakt med henblik på et eventuelt besøg, hvor konsulenten gennemgår eksisterende planer og aftaler, hvor en supervision kunne være relevant.

Indsatsområde- Fra kaos til kontrol