Rådgivning

Dansk Beredskabsrådgivning er i stand til at yde kvalificeret sparring inden for organisering, ledelse af krisestyring, sikkerhed, procedurer og ikke mindst balancen mellem indsats og nytteværdi.

Sårbarhed og risiko er ikke to størrelser af samme sag. Oftest kræver det en analyse af virksomheden og dens medarbejdere, for at kunne identificere forskellige risikoområder. Først derefter kan man afgøre, hvor den egentlige sårbarhed er, hvilke midler og metoder man kan anvende, samt prioritere, hvor der skal sættes ind.

Møde - img Malachi Witt
Bent Hjort

Umiddelbart bør organisering, krisestyring, kompetencer, planlægning og øvelser, være områder, der skal have organisationens bevågenhed. Er der en reel risiko, eller er det blot mentale antagelser om, at vi måske kunne have visse udfordringer? Kan vejledninger, actioncard eller iværksættelseskort sikre en minimering af sårbarheden, eller skal der en egentlig beredskabsplan til? 

Disse spørgsmål og meget mere vil en konsulent fra Dansk Beredskabsrådgivnings gennemgang af virksomhedens procedurer kunne afdække. I er i den forbindelse meget velkomne til at tage kontakt med henblik på et eventuelt besøg.