Samarbejde

Samarbejde handler om at kunne iværksætte en situationsbestemt koordineret mobilisering af organisationens samlede personaleressourcer, kompetencer og materiel. Det gælder både når opgaven henligger i eget regi og i et tværfagligt samarbejde.

Grundig planlægning, træning og øvelser øger forståelse for synergien i at løfte i flok og derved den enkeltes vilje og evne til at samarbejde. Bl.a. fordi ingen kan klare alt alene, og slet ikke når det brænder på.

Samarbejde bør løbende trænes på alle niveauer, så specielt procedurer udvikles til organisationens bedste. Både i forhold til beslutningsprocesser, dokumentation, kommunikation m.v.

Indsatsområde- Fra kaos til kontrol

Ansvar og opgaver fordeles, og håndteringen varetages i at samarbejde